Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kinh tế

Thông báo lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê

Đăng ngày 28-04-2023 10:00
187 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông báo công khai lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH