Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

Đăng ngày 30-11-2021 15:57
172 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thông báo Số 138 /TB-UBND về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH