Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 13-08-2020 14:39
439 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 13/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội; Kết luận 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy dự phát biểu chỉ đạo.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH