Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thông báoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 1641/UBND-CCTKV 12/07/2023 Về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2023
2 Số: 108 /QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản đã chứng thực không đúng quy định của pháp luật
3 135/TB-UBND 19/06/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH