Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Thị trấn huyện tập huấn Luật Hôn nhân và Gia đình, công tác hoà giải ở cơ sở

Đăng ngày 21-10-2022 17:47
932 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 21/10, UBND Thị trấn huyện tổ chức Tập huấn Luật Hôn nhân và Gia đình, các quy định khác có liên quan đến hòa giải ở cơ sở cho cán bộ công chức, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị trấn; hòa giải viên của 12 tổ hòa giải, công an viên, thôn đội trưởng, trưởng các chi đoàn, chi hội 12 Tổ dân phố.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH