Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Thị trấn Hương Khê, tiếp tục xây dựng các sảm phẩm OCOP

Đăng ngày 02-03-2021 09:02
945 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”(ocop) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hương Khê thực hiện có hiệu quả, góp phần khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Thị trấn huyện Hương Khê đã phát huy có hiệu quả các sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh và tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm đạt chuẩn trong năm 2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH