Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân

Đăng ngày 07-07-2023 08:39
12 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân do “Xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện”, vi phạm Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 112/2020/ND-CP ngày 18/9/2022 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH