Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng

Đăng ngày 25-07-2023 08:48
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng do “Vi phạm chính sách dân số”, theo Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 112/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức “Cảnh cáo” tại Quyết định số 93-QĐ/UBKTHU ngày 27/6/2023.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH