Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Tinh Sương, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đăng ngày 07-08-2023 09:42
12 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Trần Thị Tinh Sương, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng do “Buôn bán hàng cấm” (pháo), vi phạm khoản 9, điều 8, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP; mức độ vi phạm theo điểm b, khoản 2, điều 6, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian thi hành kỷ luật: 01 năm, tính từ ngày 07/8/2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH