Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Sâm, nguyên Công chức Địa chính – Nông nghiệp & XDMT xã Lộc Yên

Đăng ngày 27-06-2022 10:25
117 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Sâm, nguyên Công chức Địa chính – Nông nghiệp & XDMT xã Lộc Yên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH