Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông báo

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Chương trình OCOP trên mạng Internet

Đăng ngày 10-08-2020 06:23
145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; - Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; - Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn;

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH