Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Thanh niên Hương Khê với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua mạng xã hội

Đăng ngày 18-08-2022 10:09
277 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mạng xã hội (MXH) như một thế giới được thu nhỏ, vận hành thông qua màn hình máy tính, điện thoại thông minh. Đây chính là sợi dây kết nối hàng triệu con người với nhau; là mảnh đất màu mỡ cho các nhà kinh doanh, nhiều người trở thành tỷ phú, triệu phú nhờ đó; là nơi con người mặc sức khóc, cười, bày tỏ tâm trạng, cảm xúc mà có khi trong thế giới thực không làm được, hoặc không dám làm và vô số những điều khác nữa. MXH cũng là môi trường đang được khai thác mạnh mẽ cho việc chống phá Đảng, Nhà nước ta; phục vụ mưu đồ của các thế lực thù địch, phản động.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH