Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

Đăng ngày 17-02-2022 11:01
2127 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 16 tháng 2 năm 2022, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số 608/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH