Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tham quan, trải nghiệm của đồng bào dân tộc Chứt hai huyện Hương Khê và Tuyên Hóa

Đăng ngày 19-12-2022 11:05
534 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Huyện Hương Khê vừa tổ chức cho đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng II, xã Hương Vĩnh tham quan, trải nghiệm, giao lưu với đồng bào dân tộc Chứt, tại Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có Phòng Văn hóa -Thông tin, Đồn Biên phòng, Trung tâm Văn hóa –Truyền thông 2 huyện Hương Khê và Tuyên hóa; đại diện UBND xã Hương Liên và Hương Vĩnh huyện Hương Khê và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH