Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Tập huấn sản xuất vụ Đông và chăm sóc cây bưởi Phúc Trạch sau thu hoạch

Đăng ngày 15-09-2023 08:03
134 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian này, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi (KHKT&BVCT,VN) huyện đang tổ chức các lớp tập huấn sản xuất vụ Đông và chăm sóc cây bưởi Phúc Trạch sau thu hoạch cho cán bộ, nhân dân 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH