Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ cấp cơ sở

Đăng ngày 07-11-2023 20:58
699 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 7/11, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ - Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ TT&TT trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH