Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm

Đăng ngày 20-11-2022 10:13
771 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND huyện Hương Khê vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản pháp luật có liên quan và hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH