Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại trên cây trồng chính vụ Đông 2021

Đăng ngày 22-09-2021 09:44
213 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi (ƯDKHKT&BVCT, VN) huyện Hương Khê vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại trên cây trồng chính vụ Đông 2021 cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và hộ sản xuất, chăn nuôi tại 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH