Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở (2013-2023)

Đăng ngày 30-10-2023 14:35
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, giai đoạn 2013-2023 (Có danh sách kèm theo).

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH