Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 04-07-2023 09:27
30 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 1031/STTTT-TTBCXB ngày 28/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH