Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Tăng cường hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ và Nghị quyết 116/NQ – CP

Đăng ngày 13-10-2021 14:45
145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 229/LĐLĐ, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP, ngoài việc chuyển tải nội dung các văn bản đến cơ sở, từ ngày 06/10/2021 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê đã trực tiếp xuống tận các doanh nghiệp nắm tình hình sản xuất kinh doanh và tăng cường hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH