Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

Đăng ngày 09-08-2023 17:04
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao, UBND huyện ban hành Công văn số 1641/UBND-CCTKV ngày 12/07/2023 và Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang ban hành Công văn số 196/CCTKV-NV ngày 09/08/2023 chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2023.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH