Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Tài liệu kỳ họp

Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

29-11-2021
Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

22-09-2021
Báo cáo Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

25-08-2021
Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

30-07-2021
Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 Thường trực HĐND huyện

Tài liệu kỳ hop thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

24-06-2021
Tài liệu kỳ họp thứ nhất_khoá XXI_nhiệm 2021-2026
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH