Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tài liệu học tập, quán triệt các quyết định, quy định của BCH Trung ương khóa XIII

Đăng ngày 12-09-2021 08:44
317 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH