Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giấy mời

Sở Tài chính phối hợp Văn phòng Điều phối NTM, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện rà soát Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận năm 2018 (theo Văn bản số 3410/STC-NSHX ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính).

Đăng ngày 17-09-2020 06:00
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH