Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Sở Công thương nhiều phần việc đỡ đầu thôn 6, Hương Lâm

Đăng ngày 26-11-2022 15:39
322 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 25/11, Sở Công thương đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) và nghiệm thu công trình, đánh giá công tác đỡ đầu tài trợ tại thôn 6, xã Hương Lâm.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH