Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 1381 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

Đăng ngày 14-04-2021 15:47
97 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận bà Trần Thị Tinh Sương, sinh ngày 02/3/1973; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Vũ Quang đến công tác tại UBND huyện Hương Khê, bố trí công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện kể từ ngày 15/4/2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH