Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 1678 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

Đăng ngày 10-05-2021 15:47
55 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Nguyễn Trung Thương, sinh ngày 05/8/1982; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa lý, Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế chính trị; Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn tăng cường làm Bí thư Đảng ủy xã Hương Long đến công tác tại UBND huyện Hương Khê, bố trí công tác tại phòng Văn hóa - Thông tin kể từ ngày 10/5/2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH