Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản đã chứng thực không đúng quy định của pháp luật

Đăng ngày 03-07-2023 00:00
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH