Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

Đăng ngày 01-05-2020 15:26
179 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH