Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21-06-2021 14:50
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 2351/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH