Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, giai đoạn 2016-2021

Đăng ngày 19-05-2021 14:27
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày ngày 18 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số 1784/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, giai đoạn 2016-2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH