Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thủ tục hành chính

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-09-2021 10:08
90 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3200/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH