Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thủ tục hành chính

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 17-09-2021 09:05
163 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3113/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH