Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên mạng Internet

Đăng ngày 10-08-2020 06:40
201 Lượt xem
Xem cỡ chữ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH VÀ TRÊN MẠNG INTERNET

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH