Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Đăng ngày 26-01-2021 14:23
141 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định Số 91/QĐ-BTTTT về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH