Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 1587 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Đăng ngày 04-05-2021 16:16
108 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm lại ông Phan Văn Thuận, sinh ngày 04/7/1965, giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH