Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 11226 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

Đăng ngày 07-10-2021 15:50
145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Trần Kim Dũng, sinh ngày 02/9/1980; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm ngữ văn, Thạc sỹ Văn học; Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Chu Văn An vào công chức UBND huyện Hương Khê, bố trí công tác tại phòng Giáo dục - Đào tạo kể từ ngày 07/10/2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH