Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 10799/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Đăng ngày 23-09-2021 16:31
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Trần Đức Thiện, sinh ngày 01/5/1981; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ quản lý xây dựng - quản lý dự án xây dựng vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH