Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 10777 /QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Đăng ngày 22-09-2021 16:28
72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Nguyễn Đình Thế, sinh ngày 20/10/1977; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng cầu đường bộ vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH