Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 10768 /QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Đăng ngày 22-09-2021 16:26
121 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận ông Phạm Thanh Hải, sinh ngày 02/10/1984; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng cầu - đường vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH