Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhà học bộ môn 03 tầng Trường THCS Chu Văn An

Đăng ngày 16-09-2021 08:30
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH