Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 03-06-2020 14:27
5 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH