Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Đăng ngày 05-09-2023 11:14
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH