Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ MIỄN ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

Đăng ngày 24-06-2021 15:22
70 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH