Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Sản phẩm hàng hóa dịch vụ

Quy định Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch”; Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” dùng cho sản phẩm quả bưởi của huyện Hương Khê

Đăng ngày 01-08-2023 16:10
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUY ĐỊNH Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch”; Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” dùng cho sản phẩm quả bưởi của huyện Hương Khê (Ban hành theo Quyết định số: 9536 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Hương Khê)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH