Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LƯƠNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ 01/8/2021

Đăng ngày 23-07-2021 15:25
302 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 11/6/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH