Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 26-03-2021 08:22
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH