Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Qui địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số:36/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH