Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đăng ngày 21-07-2022 15:11
909 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay 21-7, tại nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 661 điểm cầu với 1.089.000 đại biểu tham gia học tập.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH